Skræddersyede uddannelses- og træningsforløb for medarbejdere og ledere

Kommunikation, at lytte, anerkende og give feedback, samt den opmærksomme, den værdsættende og den motiverende samtale

Samarbejdstræning

Procesudvikling

Personlig udvikling,  herunder mål og værdier, samt kompetenceudviklingsplan

Coaching af enkeltpersoner og grupper

Emneagrammet, herunder forståelse og træning i at bruge Enneagrammet både som ledelses- og kommunikationsværktøj

Personlig assessment, med brug af testværktøjer

Adfærdsforståelse

Transaktionsanalyse

Konfliktløsning, herunder magt, roller og symmetri/asymmetri i konflikter

Supervision, af grupper og enkeltpersoner, samt den svære samtale

Udvikling af medarbejdere og ledere og ledelse

Teambuilding, herunder ledelse i team-organisationer

Det psykiske arbejdsmiljø

Facilitering af læring i teams

Træning i grupperefleksion